X
EDUKACJA

Poczuj się lepiej!

Wygląd otoczenia, w którym mieszkamy, ma istotny wpływ na stan naszego zdrowia. Tak wynika z raportu opracowanego przez psychologa, dr. Simona Moore`a. Ludzie, którzy mieszkają w pięknym otoczeniu, czują się lepiej, tak też oceniają swój stan zdrowia – do takich wniosków prowadzą badania zebrane przez psychologa Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Simon Moore’a w raporcie „Jak piękniejsze otoczenie wpływa na nasze samopoczucie”, powstałym w ramach programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!”. W atrakcyjnej przestrzeni żyje się zdrowiej Poprawa wyglądu miejsc, w których mieszkamy, ma wpływ na polepszenie stanu zdrowia – taką tezę potwierdza badanie przeprowadzone niedawno w Szkocji. Według samooceny grupy kontrolnej 50 rodzin przeniesionych do nowszych kompleksów mieszkaniowych, stan ich zdrowia znacząco się poprawił. Piękne i czyste otoczenie to dłuższe życie Analogiczne obserwacje przeprowadzone w Holandii dowodzą, że mieszkańcy, którzy oceniali swoje otoczenie jako piękniejsze i czystsze, żyją dłużej, ciesząc się zdrowiem, niż ci, którzy nie są zadowoleni z wyglądu otoczenia, w jakim mieszkają. „Biorąc pod uwagę rosnącą globalną tendencję urbanizacyjną, coraz ważniejszy staje się wpływ pięknego, czystego otoczenia na jednostki, społeczności i społeczeństwa. Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że poprawa estetyki otoczenia ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne" - przekonuje psycholog. Dodatkowo, analiza obszarów rewitalizowanych na całym świecie pokazuje, że poprawa wyglądu miejsc w przestrzeni wspólnej przekłada się na lepsze samopoczucie mieszkańców oraz silniejsze poczucie przynależności do tego miejsca. [Dr Simon Moor jest licencjonowanym psychologiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, ekspertem w dziedzinie psychologii behawioralnej. Był wykładowcą na wielu katedrach uniwersyteckich Wielkiej Brytanii, zajmując się psychologią emocjonalną i konsumencką. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem designu i estetyki na poczucie szczęścia i dobre samopoczucie ludzi].